Samen bereiken we meer

Wij zijn het jongerennetwerk van Den Haag, die hulp biedt aan mensen met weinig of geen netwerk. Wij geloven in het creëren van een win-win situatie, waarbij we jongeren actief inzetten om hulpbehoevende stadgenoten te helpen. Zo zijn we samen één stad.

Wij vinden het belangrijk om, naast de concrete bemiddeling, aandacht te besteden aan het vergroten van bewustwording en bereidheid van jongeren om de stad te dienen. Bereidheid ontstaat wanneer jongeren geraakt worden door de nood die zij om zich heen zien, maar ook verlangen en oog krijgen voor de mogelijkheden om positieve verandering te brengen. Deze bereidheid om te helpen wordt verder vergroot wanneer vrijwilligers ruimte ervaren om zelf in actie te kunnen komen met een bestaande hulpvraag of initiatieven te nemen voor het oplossen van een door hen zelf gesignaleerde hulpvraag. Netwerk Haagse Helpers helpt vrijwilligers te ontdekken waar hulp geboden kan worden en hoe deze hulp vorm kan krijgen.

Initiatief

Begin 2017 kwam Stichting TijdVoorActie in contact met Alex Haas. Een bevlogen inwoner uit de omgeving Den Haag met een groot netwerk, hart voor jongeren, vrijwilligerservaring en een ruime werkervaring in de commerciële wereld. Samen met andere ‘helpers’ is hij Netwerk Haagse Helpers gaan ontwikkelen.

Onze missie

Netwerk Haagse Helpers is een jongerenbeweging dat zich inzet voor een sociaal verbonden stad.

  • Wij streven naar een samenleving waarin jongeren het vanzelfsprekend vinden om hun talenten in te zetten voor mede-Hagenaars.
  • Dit doen we door jongeren te inspireren en te activeren om deel te nemen aan sociale en/of praktische hulpactiviteiten.
  • Daarmee brengen we verschillende werelden bij elkaar waarin de persoonlijke ontmoeting centraal staat.  Het doel van Netwerk Haagse Helpers is hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben.

Ons bestuur

  • Voorzitter: Douwe Meindertsmaa
  • Penningmeester: Raïsh Farzand Ali
  • Secretaris: Josine Wiskerke
Ons team

Leanne de Jonge

Projectcoördinator

Er ontstaat verbinding zodra we de ander echt zien. Ik geloof dat we door samen te luisteren, te helpen en te inspireren het verschil kunnen maken in Den Haag. Hoe mooi is het dan dat jongeren zich voor een ander willen inzetten!

Alex Haas

Initiatiefnemer/Projectcoördinator

Vanuit mijn positieve instelling en betrokkenheid bij de lokale maatschappij, zie ik snel mogelijkheden. Als jongeren zich inzetten, dan ontstaan er mooi dingen! “Wees niet op jezelf gericht, maar op de ander’’.

Esther Pot

Projectcoördinator / MDT

Hoe mooi om mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden! Zo maken we onze eigen belevingswereld en die van een ander een beetje groter. Dat maakt Den Haag een stukje socialer én mooier. Daar zet ik me graag voor in.

Ons bestuur

Douwe Meindertsma

Voorzitter

Raïsh Farzand Ali

Penningmeester

Josine Wiskerke

Vertrouwenspersoon/secretaris

Josine is als vertrouwenspersoon beschikbaar voor alle vrijwilligers van Haagse Helpers. Wil je een afspraak met haar maken? Stuur dan een mailtje naar vertrouwenspersoon@haagsehelpers.nl

Onze ambassadeur

Rachel Sleurink

Ambassadeur

Iemand helpen hoeft niet moeilijk te zijn, maar het is altijd betekenisvol! Het brengt niet alleen de ander, maar ook jezelf verder. Ik kom graag in actie zodat nog veel andere Haagse jongeren gaan ontdekken hoe waardevol hun bijdrage kan zijn.