Wij zijn Netwerk Haagse Helpers

Samen bereiken we meer

Wij zijn het jongerennetwerk van Den Haag dat hulp biedt aan mensen met weinig of geen netwerk. Wij geloven in het creëren van een win-win situatie, waarbij we jongeren actief inzetten om hulpbehoevende stadgenoten te helpen. Zo zijn we samen één stad.

Wij vinden het belangrijk om, naast de concrete bemiddeling, aandacht te besteden aan het vergroten van bewustwording en bereidheid van jongeren om de stad te dienen. Bereidheid ontstaat wanneer jongeren geraakt worden door de nood die zij om zich heen zien, maar ook verlangen en oog krijgen voor de mogelijkheden om positieve verandering te brengen. Deze bereidheid om te helpen wordt verder vergroot wanneer vrijwilligers ruimte ervaren om zelf in actie te kunnen komen voor een bestaande hulpvraag of initiatieven te nemen voor het oplossen van een door henzelf gesignaleerde hulpvraag. Netwerk Haagse Helpers helpt vrijwilligers te ontdekken waar hulp geboden kan worden en hoe deze hulp vorm kan krijgen.

Initiatief

Begin 2017 kwam Stichting TijdVoorActie in contact met Alex Haas. Een bevlogen inwoner uit de omgeving Den Haag met een groot netwerk, hart voor jongeren, vrijwilligerservaring en een ruime werkervaring in de commerciële wereld. Samen met andere ‘helpers’ is hij Netwerk Haagse Helpers gaan ontwikkelen.

Onze missie

Netwerk Haagse Helpers droomt van een sociaal verbonden stad waarin elke Haagse jongere zich bewust is van zijn of haar talenten en deze wil inzetten voor kwetsbare stadsgenoten.

Wij willen dit bereiken door jongeren te activeren en inspireren om vrijwillig hulpactiviteiten uit te voeren. Daarnaast bieden we onze vrijwilligers community en mogelijkheden tot zelfontwikkeling door middel van trainingen en workshops. Bij Haagse Helpers worden verschillende werelden met elkaar in ontmoeting gebracht. 

Wilt u bijdragen aan onze missie?

U kunt een gift overmaken naar Stichting Netwerk Haagse Helpers (ANBI). Met een financiële bijdrage bent ook u een Haagse Helper!

Rekeningnummer (IBAN):
NL 42 INGB 0008 247 659
Rechtsvorm: Stichting
KvK-nummer: 57582882
Statutaire naam: Stichting Netwerk Haagse Helpers
RSIN: 852643391

Ons team

Rachel Sleurink

Projectcoördinator

"In Den Haag bouwen jongeren aan een stad waar iedereen gezien wordt. Dat is prachtig, want wanneer je naar een ander omziet, wordt iedereen daar rijker van."

Alex Haas

Initiatiefnemer/Projectcoördinator

"Vanuit mijn positieve instelling en betrokkenheid bij de lokale maatschappij, zie ik snel mogelijkheden. Als jongeren zich inzetten, dan ontstaan er mooi dingen! “Wees niet op jezelf gericht, maar op de ander’’

Esther Pot

Projectleider MDT

"Hoe mooi om mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden! Zo maken we onze eigen belevingswereld en die van een ander een beetje groter. Dat maakt Den Haag een stukje socialer én mooier. Daar zet ik me graag voor in."

Bart van den Berg

Stagiair

''Het inspireert mij om nieuwe mensen te ontmoeten, en mensen te verbinden met elkaar. Met de diverse culturen samen kunnen we van Den Haag een sociale en zorgzame stad maken!''

Janne Koekkoek

Ambassadeur

"Hoe mooi om iemand te helpen, daarmee je horizon te verbreden en ook nog eens allemaal andere gemotiveerde jongeren te ontmoeten."

Ons bestuur

Douwe Meindertsma

Voorzitter

Raïsh Farzand Ali

Penningmeester

Willemijn Veerman

Secretaris

Onze vertrouwens-persoon

Josine Wiskerke

Josine is als vertrouwenspersoon beschikbaar voor alle vrijwilligers van Haagse Helpers. Wil je een afspraak met haar maken? Stuur dan een mailtje naar vertrouwenspersoon@haagsehelpers.nl