Netwerk Haagse Helpers

Netwerk Haagse Helpers is de lokale stichting van TijdVoorActie in Den Haag. Als jonge Haagse stichting klopt ons hart voor jongeren en gerechtigheid. Samen met jongeren helpen wij kwetsbare mensen in Den Haag. Ben jij degene die jongeren helpt om hun gaven en talenten te ontdekken? Ons doel is om eenmalig of vaker leuke, praktische, sociale of spannende dingen te doen voor mensen die zelf onvoldoende netwerk hebben. Zo helpen wij jongeren ontwikkelen in hun sociale positie en kwetsbare mensen helpen we vooruit in hun situatie.

Wat mogen we van elkaar verwachten?

Als Algemeen Bestuurslid heb je zin om een paar uur per maand jouw denkkracht met Netwerk Haagse Helpers te delen. Zo neem je als bestuurslid 1x per 6 weken deel aan de bestuursvergadering. Tijdens vergaderingen denk en discussieer je mee in te nemen besluiten. Tussen de vergaderingen door komt het voor dat jouw input nodig is op tussentijdse besluiten of voorbereidende zaken voor een komende bestuursvergaderingen. Daarom ben je zo nodig per email bereikbaar en bij uitzondering telefonisch.

Ook heeft ieder bestuurslid een of meerdere portefeuille verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan communicatie, vrijwilligersbeleid, fondsenwerving, relatiebeheer, etc. Dagelijks zijn netwerkcoördinatoren en vrijwilligers actief op deze gebieden. Zo nu en dan benadert men jou als sparringpartner voor inhoudelijke vraagstukken. Het is jouw verantwoordelijkheid om beleid te (helpen) ontwikkelen en dit te bewaken.

Wij nodigen je van harte uit om het bestuur te versterken wanneer jij je herkent in de onderstaande eigenschappen:   

  • Je hebt een hart voor jongeren en kwetsbare mensen;
  • Je woont in Den Haag;
  • Je ben georganiseerd en kunt structuur brengen;
  • Je bent – op jouw tijd en jouw plaats – gemiddeld 5 tot 10 uur per maand beschikbaar;
  • Je onderschrijft de Christelijke identiteit.

Meer informatie

Interesse? Neem contact op met ons > info@haagsehelpers.nl