Je kunt ons helpen door:

  • Een gift over te maken: IBAN: NL 42 INGB 0008 247 659 t.n.v. Stichting Netwerk Haagse Helpers (ANBI)
  • Samen met ons een activiteit of partnerschap op te zetten
  • Met ons mee te denken… Neem gerust contact met ons op om te overleggen over jouw ideeën en de mogelijkheden.

Met een financiële bijdrage bent ook u een Haagse Helper!

Steun Stichting Haagse Helpers

Deel je idee of geschenk!