Steun ons

Zou jij ook willen zien dat in Den Haag steeds meer mensen naar elkaar omzien? Dat jongeren worden geactiveerd om zich in te zetten voor de leefbaarheid van de stad? Steun dan het Netwerk Haagse Helpers!

Om Netwerk Haagse Helpers te laten draaien zijn financiële middelen nodig, bijvoorbeeld voor de organisatie van inspiratie-bijeenkomsten voor jongeren, klusmaterialen, PR-materialen en het bedanken van onze vrijwilligers.

Dat kan op verschillende manieren:

  • Door een gift over te maken;
  • Door een financiële actie te houden voor Netwerk Haagse Helpers;
  • Door op een andere manier te sponsoren:
    Wil je bijvoorbeeld hapjes maken voor onze inspiratiebijeenkomsten? Maakt je onze flyers? Of zorg je misschien voor bloemen voor de vrijwilligers? Ook dat is mogelijk! Neem gerust contact met ons op om te overleggen over jouw ideeën en de mogelijkheden.

IBAN: NL 42 INGB 0008 247 659 ten name van Stichting Netwerk Haagse Helpers

Netwerk Haagse Helpers is door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Met een financiële bijdrage bent ook u een Haagse Helper!

Steun Stichting Haagse Helpers

Deel je idee of geschenk!