Samen staan we sterker!

Netwerk Haagse Helpers heeft één hoofddoel: dat kwetsbare mensen, die hulp en netwerk nodig hebben, geholpen worden. Het netwerk zal bestaan uit hulpontvangers, vrijwilligers, scholen, religieuze instellingen, maatschappelijke organisaties, studentenverenigingen, diverse partners en de gemeente Den Haag.

We werken samen aan een gemeenschappelijk doel dat de verschillende organisatiebelangen overstijgt. We staan hierin naast elkaar en dat geeft vruchtbare verbindingen en mooie resultaten. Het netwerk is flexibel, het verbindt mensen en organisaties. Het biedt ruimte voor creatieve en innovatieve oplossingen. Iedereen kan meedoen en meedenken.

Samen is het sleutelwoord. Eén van de uitkomsten van de samenwerking is dat steeds meer jongeren, volwassenen en hulpzoekenden Netwerk Haagse Helpers weten te vinden. Wij geloven in verbinding en ontmoeting en gaan daarbij complementaire relaties aan met onze partners, waarbij we elkaar aanvullen en versterken. Neem contact op als u een samenwerking voor ogen ziet!

Onze huidige partners: